• História chovu Bearded Collie

Bearded Collie /BC/ patrí medzi najstaršie plemená vôbec, aj keď si na oficiálne uznanie musela počkať až do polovice 20. storočia. K tomuto faktu určite prispela skutočnosť, že predkovia dnešných beardií boli v majetku obyčajných pastierov, ktorí mali jediný „chovateľský“ cieľ- maximálny výkon a 100% pracovná využiteľnosť. Veľkosť ich zaujímala taktiež iba z praktických dôvodov- pes musel byť dostatočne veľký, aby videl na ovce cez často sa vyskytujúce papradie, ale nie zase príliš kvôli primeranej a pre nemajetných pastierov únosnej spotrebe krmiva.Beardie vtedy nevyzerala nijak pôsobivo- robustný, chlpatý, rozcuchane pôsobiaci pes s hrubou srsťou a mohutnou hlavou so zveseným uchom. V 18. storočí sú popisované dva typy:1/ obyčajná, nevýrazná a kostnatá hnedá beardie z HIGHLANDS /Škótska vysočina/ používaná ku zháňaniu dobytka z hôr a kopcov2/ beardie z LOWLAND /nížina/ určená ako honič pri preháňaní stád na dobytčie trhy. Dnešná BC je zmesou oboch typov. Beardie sa využívala prevažne pre prácu s hovädzím dobytkom, aj keď sa celkom bežne vyskytovala aj pri ovčích stádach. U oviec sa musela mierne utlmiť prirodzená ostrosť tak veľmi žiadaná pri stádach s polodivokým dobytkom.Beardedka bola tvrdý, vytrvalý, samostatný pes s perfektne vyvinutými vlohami nielen pre prácu so stádom, ale aj s výrazným obranným inštinktom a veľmi dobrým nosom. Na menších statkoch bola dokonca využívaná ako poľovnícky pes k práci na farbe /stopa ranenej zveri/ pre svoju schopnosť rozlíšiť medzi stopou raneného a už studeného jeleňa. Obdobie s najväčším útlmom chovu bolo behom 2. svetovej vojny. V povojnovej dobe sa ujíma chovu /aj keď spočiatku úplne náhodou/ pani WILLISONOVÁ. Psov z jej chovateľskej stanice BOTHKENNAR dnes nájdeme v každom rodokmeni.Za zlomový môžeme považovať rok 1989, kedy sučka Ch. POTTERDALE CLASSIC of MOONHILL získala BIS na CRUFTOVEJ výstave. Od tohto roku sa BC stále častejšie objavujú ako víťazi skupín či celej výstavy. Bohužiaľ, s pribúdajúcou obľubou beardie ako výstavného psa, honbou chovateľov za titulmi a predstavou niektorých rozhodcov, že neštandartná srsť až takmer po zem je to pravé čo robí beardedku beardedkou /často bez ohľadu na nedostatky v povahe a telesnej stavbe/, ich mnoho žije celoživotne bez voľného pohybu /čo keby si v prírode polámali svoju pestovanú srsť!/, venčia sa len krátko a v špeciálnych botičkách. U tak veľkého a temperamentného psa možno takéto obmedzovanie považovať za týranie/. Často sa u takto držaných jedincov vyskytuje mäkší chrbát, stráca sa typický „spýtavý“ výraz a predovšetkým sa vyskytuje nedostatok sebavedomia až bojazlivosť. Nie je až tak výnimočné, keď sa titulmi ovenčený šampión trasie v kruhu ako osika a nekontrolovateľne reaguje na akýkoľvek hlasnejší podnet. Náprava tohto stavu je v rukách rozhodcov.Do ČR a do vtedajšieho východného bloku bola prvá bearded collie dovezená v roku 1981 manželmi Karenovými z Brna. Ich modrá sučka PRUNELLAS BLUE CROWNED QUEEN pochádzala z Dánska a stala sa zakladateľkou nielen chovateľskej stanice MODRÁ, ale cez svoje potomstvo aj mnohých ďalších staníc v niekoľkých štátoch.

 

  • Povaha a využitie Bearded Collie

Beardie je bezo sporu vynikajúci spoločník pre športovo založených ľudí a neprekonateľná členka rodiny s deťmi. Potrpí si na dlhé prechádzky, ale rýchlo sa zmieri aj s kratšou trasou, pokiaľ jej cestou poskytneme možnosť ukojiť jej túžbu po nových vnemoch. Miluje spoločnosť ďalších psov, nekonečne dlho bude nosiť loptičku, paličku, ale aj dosť veľké poleno, ktoré doslova dotiahne ktovie odkiaľ. Beardie milujú vodu. Niektoré sa iba čľapocú iné nadšene plávajú. Je to veľmi kontaktný pes, ktorý cíti potrebu byť vám stále nablízku. V byte najradšej leží medzi dverami odkiaľ má skvelý výhľad. Keď príde návšteva, zahrnie ju takou mierou pozornosti a nadšenia, že mnohí tomuto „domácemu škriatkovi“ podľahnú, strávia väčšinu času škriabkaním a pri odchode (zvlášť v čase pľznutia) pripomínajú chlpatú knedľu. Ako strážny pes by sa asi neuživila. Nemá príliš vyvinuté teritoriálne správanie a cudziu osobu hlási iba štekaním. Trochu iná je situácia pri napadnutí „člena svorky“. V tomto prípade sa snaží útočníka zahnať. Obieha v kruhoch, napáda z boku dolnú polovicu tela útočníka, pohryzie a beží ďalej. Je to moja osobná skúsenosť, kedy zlyhal pri útoku opilca cvičený nemecký ovčiak, ale beardedka bleskovými útokmi z tmy kam ihneď po záhryze zmizla a znova sa objavovala, rýchlo naučila dotieravého pána slušnému správaniu. Myslím, že dodnes verí na strašidlá, pretože ho „hrýzla tma“.

BC je stelesnená radosť. Pokiaľ vás víta, neuspokojí sa s vrtením chvosta. Doslova sa zmieta celým telom zo strany na stranu bez ohľadu na to, či ste prišli po 8. hodinách z práce alebo ste boli len vysypať kôš. Situácia sa mení, pokiaľ ste sa vrátili z dovolenky, ktorú ste si užívali bez svojho štvornohého zverenca. Váš miláčik vás pravdepodobne privíta dosť chladne a bude sa tváriť ako „urazená ješitnosť“. Nebojte sa, skoro ho to prejde.

Vo viacerých materiáloch sa dočítate, že BC je veľmi citlivá (nesmie sa na ňu kričať, o treste ani nehovoriac) a ľahko cvičiteľná. Oboje pravdou je aj nie je.

1) CITLIVOSŤ - Beardie je citlivá na výchovu. Pokiaľ ju budeme úzkostlivo chrániť pred každou negatívnou skúsenosťou, nadšene chváliť za to, že sa nezľakla vzdialeného výstrelu a pod. vychováme z nej pravdepodobne dokonalú hysterku, ktorá sa rozklepe pri každom prudšom pohybe a bude panicky utekať keď niekomu spadnú kľúče. Ak povedieme výchovu tým správnym smerom, s rôznorodými podnetmi budeme mať skvelého „parťáka“ do každého počasia. Pri dobrom vedení je beardie pes pes schopný odpustiť drobné chyby vo výchove alebo nespravedlnosť, ktorej sa prípadne dopustíme. Musíme však počítať s tým, že pokarhanie alebo trest, ktoré náš bradáč bude považovať za nespravodlivé, ho do hĺbky duše urazia a pri prvej príležitosti nám to vráti. Spravodlivo uštedrený pohlavok prijme bez zbytočných „rečí“. S jednou povahou črtou však treba počítať. Pokiaľ sa rozčúlite, tak svoju beardie neprivoláte. Bude sa pohybovať 2-3 metre od vás, nespustí vás z očí a počká až úplne vychladnete. Takže aká bude vaša BC? Taká aký ste vy. Nie ako vyzeráte, ale taká aký ste vo vnútri.

2) CVIČITEĽNOSŤ – Je nutné rozlíšiť pojmy „vychovateľnosť“ a „cvičiteľnosť“. Bearded collie je ľahko VYCHOVATEĽNÁ a cvičiteľnosť? Učí sa rada a rýchlo, ALE...Beardie má svoj vlastný rozum a občas plní povely podľa vlastného uváženia, prípadne ak je skalopevne presvedčená o nezmyselnosti vášho požiadavku, proste ho nesplní vôbec. Postaví sa oproti vám, bude trhane štekať a poskakovať. Pre nezainteresovaného diváka to pôsobí ako hádka, pretože človek väčšinou vytrvalo opakuje povel, gestikuluje rukami a oproti nemu poskakuje nadávajúci chlpáč. ( BC celkovo pri práci radi štekajú bez ohľadu na precvičovanú disciplínu. V skúšobnom poriadku Amerického Kennel Klubu zameraného na prácu so stádom je priamo vložená klauzula, že sa BC nemôžu penalizovať, oproti napr. border collie, za hlasný prejav počas skúšky.) Rovnaká situácia nastáva, pokiaľ požaduje opakovanie prekonávania rovnakej zostavy prekážok, alebo cviku, ktorý už 2-3 krát správne previedla. Proste to neurobí. Stačí vložiť iný cvik, alebo zmeniť zostavu prekážok a bude znova viac ako ochotne spolupracovať. Problémy s výcvikom môže mať aj človek, ktorý nie je svojmu psovi pánom. Submisívnejšia osoba by si mala vziať šteniatko, ktoré stálo vo vrhu na niektorom zo spodných priečok pomyselného hierarchického rebríčka. Beardie nie je pes, ktorý sa za každú cenu snaží získať vedúce postavenie v rodine, ale pokiaľ v jej chlpatej hlave dozreje presvedčenie, že tejto „svorke“ chýba vodca, proste sa tejto úlohy zhostí. Neznamená to, žeby sa správala agresívne, ale jej poslušnosť bude veľmi slabá (prečo by počúvala nižšie postavenú osobu) a akékoľvek ambície na poli výcvikovom sú pochované. V záujme dobrého spolužia vás s vašou beardie, je nutné zdôrazniť, že toto plemeno je mimoriadne citlivé na socializáciu! Pokiaľ do veku cca 4 mesiacov vyrastá bez lásky, pozornosti chovateľa a je jej odopretá možnosť zoznámiť sa s rôznorodým prostredím, ťažko to ešte niekedy doženie. Napriek najväčšiej snahe nového majiteľa zostane väčšinou extrémne bojazlivá a spolužitie s ňou nebude radosť, ale 13 ročný očistec pre všetkých zúčastnených. Nehovorím, že nie je možné zobrať si staršie šteňa. Od dobrého chovateľa a po dobrých rodičoch je možné odobrať šteňa v akomkoľvek veku bez nebezpečenstva. Keď však prídete do vybranej chovateľskej stanice a šteniatka pred vami s krikom a kňučaním utekajú do najbližšieho úkrytu, otočte sa na päte a bežte tiež. Ľútosť v tomto prípade nie je na mieste. Šteňaťu už nepomôžete a nezodpovedný množiteľ nadobudne dojem, že predá čokoľvek bez vynaloženia námahy.


Preložené so súhlasom autorky.

Viac sa o plemene dočítate v publikácii Bearded Collie
autorky Pavlíny Vazdovej,chovateľská stanica
"Od Emy Destinové", ČR